YIN-YOGA

OM Klasserna


Yoga2.0 håller i Yinyoga-klassen varje tisdag kl 20.10. och ibland på söndagar. De flesta söndagar samt torsdagar är det Marita från M Yogastudio Tyresö som håller klassen. Det är ett fantastiskt komplement till den dynamiska yogan. Yinyogan utvecklar dig för ett bättre utövande av annan yoga. Du får mer utrymme att gå in i större rörlighet och flexibilitet samtidigt som du ges tid och möjlighet till en mer meditativ yoga, närvaro och medvetenhet. Du får öva på att hantera "nuet", acceptera och sätta gränser.
 

Yinyoga är en lugn och meditativ form av yoga. Vi håller djupa stretchpositioner länge - mellan tre och åtta minuter. På det sättet kommer vi djupare, förbi ren muskelstretch och in i bindväv, leder och ligament. Alla övningar utförs på golvet. Även om yinyogan är mer "passiv", så kan den upplevas väldigt utmanande. 

Yinyogan utövas främst sittande eller liggande. Du pressar inte eller drar, utan låter gravitationen göra jobbet och hittar en passiv stretch, släpper taget och kommer djupare ner och in i kroppen. Du stannar länge i positionen och kommer försiktigt ur den. Det är inte alls så påtagligt ansträngande som den dynamiska yogan, men kan samtidigt vara mycket utmanande genom att du ska träna på att "stå ut" med att vara länge i en position. Varje Yinyogaklass är olik den andra. Klasserna varierar och anpassas efter deltagare, tid på dygnet och olika teman.